Kære medlemmer af vores forening.

I 2018 har vi haft nogenlunde det samme antal besøgende med rundvisning. Det har været arrangementer, hvor folk har været på udflugt i området, og så skulle de lige forbi denne seværdighed en times tid eller halvanden. Ligeledes oplever vi lokale skoler besøger stedet på emnedage med eller uden rundvisning.   Året har generelt været præget af mange menneskers oplevelser ved Lyngsmosefæstningen, vandrestierne og ved shelterlejrpladsen.  Lejrpladsen har været flittigt benyttet hen over sommeren, oftest som kaffepause i forbindelse med en vandretur eller et længere ophold med overnatning i shelterne.

Vi kan ligeledes se tilbage på gode arrangementer i løbet af året:

SLIP FÅRENE LØS-dagen er blevet en god tradition. Det startede i 2017, da vores nye indhegning var færdig, og fåreavler Tommie van Beek, Hover, satte får og lam ud på området.  Både i 2017 og 2018 har der været ca. 50 besøgende – både børn og voksne.  Det er sjovt, at se får og lam springe ud på græsarealet efter at have været på stald siden efteråret.  Vi glæder os ligeledes over de besøgendes oplevelser ved denne begivenhed. SLIP FÅRENE LØS-dagen i 2019 bliver lørdag den 20. april 2019 kl. 10.00 (påskelørdag). Alle er hjertelig velkomne denne dag.

Fortællevandreturen den 20. juni, hvor ca. 15 deltog startede ved Ølstrup Kirke, hvor Boe Hammelsvang fortalte om kirken.  Herefter gik turen mod vest ad Flytkær, hvor Sigurd Steiner fortalte om den gamle Ørnhøj-bane fra Ringkøbing til Ørnhøj.  Vi fulgte banelinien mod vest, som næsten følger vejen Flytkær.  Undervejs fik vi fortalt om bygningen af banen og stationsbygningen på Flytkær i Ølstrup – mange sjove og spændende anekdoter.  Vandreturen fortsatte næsten ud til Stampevej  og op gennem skov til Ølstrupvej.  Herefter videre ad Lyngsmosevej ud til fæstningen, hvor vi fik den medbragte kaffe.  Fra Fæstningen blev vi kørt tilbage til Østrup med bus.             Fortællevandreturen var en rigtig fin oplevelse for deltagerne, hvor man ligeledes fik lejlighed til at få en snak med mennesker man måske ikke mødte til daglig – det er dog ærgerligt, at så få får denne oplevelse i vores fælles lokalområde.

Naturens Dag den 9. september, var arrangeret sammen med flere andre foreninger med aktiviteter ved Ølstoftlejren i Hee – der var ligeledes arrangementer andre steder i VestRum. I løbet af dagen deltog ca. 35 – familier og enkeltpersoner.  Man kunne få en rundvisning i fæstningen, bage pandekager på bålet ved shelterlejrpladsen, eller vandre en tur på de afmærkede stier.  Det var også muligt at sejle med kano til Hee.   Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne.  Til efteråret er det ret usikkert, om vi vil markere dagen med arrangementer, idet foreningerne omkring Ølstoftlejren og foreningerne i VestRum ikke vil være med mere på grund af manglende tilslutning.

Arkæologiske og geologiske undersøgelser i 2018 ved Lyngsmose

I efteråret fortsatte 2017- undersøgelsen af jernalder-bopladsen nord for Lyngsmose-fæstningen. Der blev frilagt en hustomt, som ligger i og mod vest afslutter rækken af hustomterne fra 2017-undersøgelsen. Bebyggelsen er ældre – 3. århundrede f.Kr. – end den nærliggende befæstede bebyggelse i Lyngsmose-fæstningen fra 2. århundrede f.Kr. Desuden blev der i et par søgegrøfter 50-100 m nordvest for Lyngsmose-fæstningen fundet en ny bebyggelse fra jernalderen. I begyndelsen af 2019 vil der blive udlagt flere søgegrøfter. Arkæologi Vestjylland fik igen i år hjælp af et hold arkæologistuderende under ledelse af lektor Per Ole Rindel, SAXO-instituttet, Københavns Universitet.

De længe ønskede geologiske undersøgelser blev udført i 2018 af geologerne Søren Munck Kristiansen og Kristian Dalsgaard fra Aarhus Universitet. De udtog prøver af jordlagene i og ved voldgraven. Prøverne vil kunne tidsfæste det sand- og gytje opfyldte søbassin, som ligger neden under Lyngsmose-fæstningen samt voldgravens anlæggelse. Undersøgelsen er finansieret af puljen Dyrknings- og erosionstruede midler fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Generalforsamlingen 2019

Vi har fastsat datoen til den 19. marts 2019 kl. 19.30, og det finder sted på Dejbjerg Jernalder ved Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern. Inden generalforsamlingen vil museumsinspektør Torben Egeberg vise os rundt på museet.

Vi vil naturligvis gerne, at rigtig mange deltager – vi har ikke problemer med at finde bestyrelsesmedlemmer, så man kan rolig dukke op uden risiko for at ryge i endnu en bestyrelse.

Kontingentindbetaling for 2019 vil vi gerne have indbetalt til vores konto 7670 5491720 inden udgangen af marts 2019. Kontingent for 2019 er 100 kr.

Tusind tak til alle medlemmer for jeres opbakning og støtte i 2018. Vi vil hermed ønske alle et godt nytår.

Lyngsmoseforeningen.

 

Nyhedsbrev januar 2019

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *