Generalforsamling 2019

Formandens beretning

Årsregnskab 2018 med budget for 2019

Årsregnskab 2018 med revisorpåtegning

 

Referat fra generalforsamling i Lyngsmoseforening d. 15/3-17

1: Valg af dirigent: Esben Midtiby

2: Formandens beretning: se vedhæftet fil fra Vagn

3: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab: se vedhæftet fil fra Peter

4: Forelæggelse af bestyrelsens budget for næste år: se vedhæftet fil fra Peter

 • Obs der skal undersøges om vi kan blive fritaget for ejendomsskat. Kvindelunden i Hover er nemlig fritaget for ejendomsskat pga. naturlegeplads

5: Fastsættelse af kontingentets størrelse for det næste år: Uændret. 100 kr.

6: Indkomne forslag: Ingen

7: Valg i henhold til §6:

 • På valg er Dennis Barbesgaard (rep. fra Ølstrup sogneforening) – genvalgt
 • På valg er Per Sunesen (rep. fra No sogneforening) – genvalgt
 • På valg er Miranda Andersen (rep. fra Hover sogneforening) – ønsker ikke genvalg. Valter Kristensen er derfor valgt

8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

 • På valg er Mehli Nielsen – genvalgt
 • På valg er Ole Stampe – genvalgt

9: Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant:

 • På valg er Klaus Østergaard – genvalgt til revisor
 • På valg er Pernille Priess – genvalgt til revisor
 • På valg er Berit Pilgaard – genvalgt til revisorsuppleant

10: Evt. valg/nedsættelse af udvalg.

 • Der har ikke været behov for udvalg. Der har været tovholder på de forskellige projekter i bestryrelsen.

11: Evt:

 • Fra sidste generalforsamling:
 1. Nyhedsbrev til medlemmer – er i gang
 2. Aktiv markedsføring (herunder bedre annoncering)
 3. Ideer til vandreture. Der har vi haft en i 2016 og der kommer en i 2017
 • Holstebro museum har udstilling af Lyngsmosefæstningen indtil d. 17 April. Obs der er gratis entre.
 • Må man cykle med mountainbike igennem området med shelterpladsen: Ja det må man
 • Må man holde med bilen ved shelterpladsen, når man er ude at få kaffe eller lignende: Nej, man må kun holde der, når man har en ærinde (hente kanoer eller er nede med brænde).
 • Husk at reklamere i lokalavisen.

 

Referent: Miranda Andersen

Regnskab 2016 m budget 2017

Årsregnskab 2016 med revisionspåtegning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *