Beretning ved ordinært generalforsamling den 19. marts 2019.

Indledningsvis vil jeg nævne arkæologiske og geologiske undersøgelser i 2018 ved Lyngsmose.

I efteråret fortsatte 2017- undersøgelsen af jernalder-bopladsen nord for Lyngsmose-fæstningen. Der blev frilagt en hustomt, som ligger i, og mod vest afslutter rækken af hustomterne fra 2017-undersøgelsen. Bebyggelsen er ældre – 3. århundrede f.Kr. – end den nærliggende befæstede bebyggelse i Lyngsmose-fæstningen fra 2. århundrede f.Kr. Desuden blev der i et par søgegrøfter 50-100 m nordvest for Lyngsmose-fæstningen fundet en ny bebyggelse fra jernalderen. I begyndelsen af 2019 vil der blive udlagt flere søgegrøfter. Arkæologi Vestjylland fik igen i år hjælp af et hold arkæologistuderende under ledelse af lektor Per Ole Rindel, SAXO-instituttet, Københavns Universitet.

De længe ønskede geologiske undersøgelser blev udført i 2018 af geologerne Søren Munck Kristiansen og Kristian Dalsgaard fra Aarhus Universitet. De udtog prøver af jordlagene i og ved voldgraven. Prøverne vil kunne tidsfæste det sand- og gytje opfyldte søbassin, som ligger neden under Lyngsmose-fæstningen samt voldgravens anlæggelse. Undersøgelsen er finansieret af puljen Dyrknings- og erosionstruede midler fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Også i 2018 har shelterlejrpladsen givet anledning til mange overnatninger.  Området giver fortsat anledning til, at mange benytter vores vandrestier til en rask gåtur og måske en medbragt kop kaffe ved shelterlejrpladsen. Antallet af rundvisninger ligger på nogenlunde samme niveau som i 2017.

Den 28. april 2018 kl. 10 blev fårene sluppet løs i indhegningen ved fæstningen. Det er fortsat fåreavler Tommie Van Beek, Hover, der bruger arealet til sine får.  Vi forsøger at skabe en tradition, sådan at alle interesserede er velkomne til at se får med lam boltre sig på arealet efter længere tid på stald.  Vi kalder dagen for ”Slip fårene løs”.  Det var en stor succes, idet ca. 50 børn og voksne dukkede op til denne begivenhed.  Vi gentager dette arrangement påskelørdag den 20. april 2019 kl. 10.

I sommeren 2018 blev flere får og lam sluppet løs, men tørken bevirkede, at græsset slap op hen sidst på sommeren. Det betød også, at vi ikke behøvede at slå græsset i selve fæstningsområdet.

Tilsyn med området derude går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne, sådan at vi hver har en måned. Det er ikke nogen stor og besværlig opgave, idet folk generelt er gode til at rydde op efter sig.  Det er vigtigt for foreningen at vedligeholde og renholde hele området, sådan at det fortsat vil være attraktivt for besøgende – alle er velkomne.

I 2018 afviklede vi fortællevandreturen med startssted ved Ølstrup Kirke. Her fra vandrede vi ad Flytkær mod vest langs den gamle banelinie fra Ørnhøjbanen, der blev oprettet i 1911 og igen nedlagt i 1961. Vandringen sluttede ved fæstningen med en kop kaffe.

Vi har nu afviklet 3 fortællevandreture med startsted i de tre sogne: Hover, No og Ølstrup.  I bestyrelsen overvejer vi om vandreturene skal afløses af et andet arrangement, der kan være med til yderligere at udbygge samarbejdet  sognene imellem.  Et arrangement kunne være fællesspisning ved shelterlejrpladsen i Lyngsmose en sommeraften i slutningen af juni?

I nyhedsbrevet i januar gjorde vi opmærksom på, at Naturens Dag ikke vil blive arrangeret i Hee og i VestRum i 2019. Foreningerne bag tidligere arrangementer føler ikke at opbakningen er særlig stor, hvilket kan skyldes mere attraktive arrangementer i kommunen denne dag.  Bestyrelsen i Lyngsmoseforeningen er lige så afklarede – vi føler ligeledes at tilslutningen ikke er særlig stor. De sidste par år har vi haft ca. 35 besøgende i løbet af dagen.

Bedragerisagen fra sommer var en meget kedelig sag, der resulterede i at foreningen tabte ca. 17.000 kr incl. gebyrer for inddragelse – det andet kontante beløb, som vi heldigvis fik retur fra en tyrkisk bank. Vi har ikke hørt fra politiet om efterforskningen har givet et positivt resultat.  På baggrund af bedragerisagen besluttede bestyrelsen bl.a. følgende tilføjelser til vores forretningsorden vedrørende vores økonomi:

  1. Der kan ikke udbetales fra kontoen uden udgiftsbilag.
  2. Formanden eller kassereren kan betale udgiftsbilag, såfremt enten kassereren eller formanden har anvist til betaling – anviser formanden betaler kassereren og omvendt.

Ved denne ændring af praksis i forhold til vores økonomi, føler bestyrelsen, at vi ikke kan blive udsat for noget tilsvarende fremover.

Til slut vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for et solidt og flot stykke arbejde. Der er altid et godt sammenhold, godt humør og stort engagement fra alle sider.

Vagn Gravesen

Formand.

Formandsberetningen 2019

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *