Beretning ved ordinært generalforsamling den 15. marts 2017.

Økonomien til hele anlægget – fæstning, vej, P-plads, stiføring, bro og shelterlejrpladsen – er som bekendt finansieret med VE-midler.  Vi har stort set overholdt budgettet, der var udarbejdet i forhold til disse midler.  Der har været enkelte overskridelser, der er blevet finansieret med poster, der ikke var så omkostningstunge som forventet.  De sidste midler på ca. 33.000 kr blev anvendt i forsommeren 2016 til etableringen af vandresti og informationstavler på nordsiden af ådalen.  Desuden er der brugt midler til ny hjemmeside, båludstyr, indkøb af endnu en kano samt forbedring af den grusbelagte sti fra P-pladsen til fæstningen.

Shelterlejrpladsen har givet anledning til overnatninger – vi har ikke tal for antallet af overnatninger, idet booking ikke er en forudsætning for anvendelsen af shelterne.  Vi ved dog, at mange anvender pladsen til en kop kaffe i forbindelse med en gåtur eller en kanosejlads.  Vi kan ligeledes konstatere, at bålpladsen bliver anvendt ofte – vi har opgivet at sørge for brænde, så det må man fremover selv medbringe.

Sidste forår lavede en lille gruppe, med Dennis som tovholder, bord/bænksæt til opsætning dels ved shelterlejrpladsen og dels ved P-pladsen ved fæstningen.  Tilskud til dette fik vi af Hover Sogneforening ved indvielsen den 8. maj 2015 – mange tak for det.

Tilsyn med området derude går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne, sådan at vi hver har en måned.  Det er ikke nogen stor og besværlig opgave, idet folk generelt er gode til at rydde op efter sig.  Det er vigtigt for foreningen, at vedligeholde og renholde hele området, sådan at det fortsat vil være attraktivt for besøgende – alle er velkomne.

Vi sørger ligeledes for at slå græs ved fæstningen og på en del af vandrestien.

Græsslåningen forventer vi bliver en mere overkommelig opgave fremover, idet vi har aftalt med en lokal fåreavler, at han sætter sine får på græs derude periodevis.  Men en sådan ordning kræver en indhegning.  Vi søgte om støtte til denne indhegning ved Sct. Georgs Fonden i efteråret og fik bevilget 16.000 kr.  Det er vi rigtig glade for – mange tak for det.  Indhegningen bliver dyrere end forventet i efteråret, idet vi siden har besluttet kun at anvende egepæle og egetræ til låge og led.  Vi synes, at det passer bedre i forhold til hele anlægget.  Der bliver ligeledes anvendt et lidt dyrere hegn med flere vandrette tråde, sådan at fårene vanskeligere kan sætte hovederne igennem hegnet – græsset er som bekendt altid grønnere ved naboen.

Indhegningen finder sted lørdag den 1. april 2017 fra kl. 9.00 – alle er velkomne til at være med til dette spændende arbejde.  Deltagerne på denne arbejdsdag får et års kontingent som tak for indsatsen.

I sommer påtænker vi at gentage successen fra sidste år med en fortællevandretur.  Den 15. juni 2016 afholdt vi fortællevandretur med udgangspunkt fra Hover Kirke og ud til Lyngsmose.  Det var en meget fin tur med ca. 50 deltagere.  Vandreturen blev arrangeret i samarbejde med Hover Menighedsråd og Hover Sogneforening.

Naturens Dag den 11. september 2016 regner vi med at være medarrangør på igen til efteråret.  Det plejer at være 2. søndag i september.  Arrangementet er i samarbejde med flere foreninger i Hee og Ringkøbing.   Arrangementet i 2016 blev besøgt af ca. 300 mennesker dels i Lyngsmose og dels ved Ølstoftlejren.

I oktober 2017 gennemføres formentlig en ny udgravning af en bebyggelse på marken mellem fæstningen og shelterlejrpladsen.  Denne udgravning udføres af Ringkøbing Skjern Museum i samarbejde med København Universitet.  Ved denne lejlighed vil vi naturligvis arrangere rundvisninger mv.

Annonceringer er altid dyre for lokale foreninger, men vi kan ikke undvære dem.  I 2016 fik vi 5.000 kr fra Hover Sparekassefond til annonceringer – mange tak for det.  Vi har heldigvis ikke opbrugt denne kvote endnu.

Til slut vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for et flot stykke arbejde og et godt sammenhold. Godt humør og stort engagement medvirker til, at tingene lykkes for os.

Vagn Gravesen

Formand.

Generalforsamlingen den 15. marts 2017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *