GENERALFORSAMLING  den 13. marts 2024

Referat:

 1. Valg af dirigent.

  – Hans Østergaard

Indkaldt 5/2 på mail og på hjemmeside. Lovlig varslet.

 1. Formandens beretning

– se bilag

 1. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

– Regnskab gennemgås og godkendt.
– Forslag til at anskaffe et madpakkehus (se punkt 6)

 1. Forelæggelse af bestyrelsens budget for næste år

– Godkendelse med accept af at bestyrelsen må bruge af kapital som tilskud i ansøgning til punkt 6.

 1. Fastsættelse af kontingentets størrelse for det næste år

– Uændret 100,00 fortsat.

 1. Indkomne forslag: bestyrelsen foreslår anskaffelse af madpakkehus til shelterpladsen.

–   Landdistrikts ansøgning og evt. egenbetaling af ca. 10.000,00
– Måske først opsat i 2025

 1. Valg i henhold til § 6 stk 2: 4 bestyrelsesmedlemmer: (repræsentanter fra sogneforeningerne og rep. fra Ringkøbing Fjord Museer)

– Genindstilling fra sogneforeninger og museum.

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Per Sunesen og Valter Kristensen modtager genvalg.

– Genvalg.

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Pernille Priess Pedersen og Klaus Østergaard modtager genvalg. 1 revisorsuppleant: Berit Pilgaard modtager genvalg

– Genvalg. Pernille vil gerne der vælges en ny revisor i 2025.

 1. Evt. valg/nedsættelse af udvalg

– nej.

 1. Evt.

– Er der ulvesikrede hegn?
– Det er der ikke men der er ikke konstateret ulveangreb i området ved Lyngsmose. Der ansøges om sikring hvis det bliver et problem for at få får derud.

Generalforsamling 2024

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *