1. Valg af dirigent. – Hans Østergaard, GF lovlig indvarslet
  2. Formandens beretning – aflagt af Vagn Gravesen jf. omdelt skriv og godkendt
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab – regnskab omdelt og gennemgået af Peter Barner og godkendt
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budget for næste år – budget omdelt og gennemgået af Peter Barner og godkendt. Likvid beholdning på bankkonto oplyst til ca. 30.000 kr.
  5. Fastsættelse af kontingentets størrelse for det næste år – kontingent fastsættes uændret til 100 kr. – godkendt
  6. Indkomne forslag – ingen forslag indkommet
  7. Valg i henhold til § 6 stk 2: 3 bestyrelsesmedlemmer: repræsentanter fra de tre sogneforenbinger: Ølstrup Sogneforening:  Dennis Barbesgaard og No Sogneforening: Per Sunesen  modtager genvalg.  Valter Kristensen fra Hover Sogneforening ønsker at træde ud.  Sogneforeningen foreslår Mehli Nygaard Nielsen som deres repræsentant.

Vedtaget af generalforsamlingen som anført.

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Helen Borg modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Valter Kristensen.

Vedtaget af generalforsamlingen som anført.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Pernille Priess Pedersen og Klaus Østergaard modtager genvalg. 1 revisorsuppleant: Berit Pilgaard modtager genvalg

Vedtaget af generalforsamlingen som anført.

  1. Evt. valg/nedsættelse af udvalg – ikke aktuelt
  2. Evt.

Kanoer har stået under tag hos Jesper Østergaard indtil nu, men kan ikke være der længere. Der arbejdes pt. på ny plads til kanoer på tidligere grund til genbrugsplads i Hover. Vinteropbevares i en hal i området.

I øvrigt henvises til vedtægterne på  www.lyngsmose.dk.

 

Referatet er godkendt af referent Hans Østergaard.

Referat fra generalforsamling 2021 den 17. august 2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *