Lyngsmoseforeningen afholder generalforsamling

den 23. marts 2023 kl. 19.30, og det finder sted i No Aktivitetshus, Lybækvej 12E, 6950  Ringkøbing.

I forbindelse med generalforsamlingen vil Andreas Stampe fra Lokal historisk arkiv i Hover fortælle om Hover Vestre Kanal, der blev gravet af lokale bønder i vinteren 1868 – 69.  Sommeren 1868 var et slemt tørkeår.  Ideen med kanalen var at føre vand fra åen højere op i ådalen, sådan at man kunne overrisle ådalens græsarealer.  Græsarealerne i ådalene dengang var meget værdifulde til høslet – vinterfoder til bøndernes husdyr.

Rester af kanalen kan ses flere steder på sydsiden af Hover Å – nedenfor shelterpladsen ses en temmelig smal kanal eller nærmere en grøft.

Generalforsamlingen afvikles i henhold til vedtægterne – se www.lyngsmose.dk.

Alle er velkomne – gratis

Lyngsmoseforeningen.

Generalforsamling 2023

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *