Beretning ved ordinær generalforsamling den 17. august 2021.

I 2020 havde vi ingen arkæologiske undersøgelser ved Lyngsmose – blev udskudt pga. corona, men i efteråret 2021 arbejder museet på at lave flere arkæologiske søgegrøfter nordvest for Fæstningen.  Vi må så se, hvor mange bebyggelser, der har eksisteret inden fæstningen opstod ca. 100 f.kr.

I 2020 efter coronaudbruddet havde vi ingen rundvisninger – restriktioner forbød som bekendt større forsamlinger.

Generelt oplever vi, at vores område er velbesøgt.  Især i coronapandemien har området været et godt sted, hvor man kunne gå en tur uden at møde mange mennesker. Vores foldere blev sidste år opdateret og trykt, sådan at vi har foldere på både engelsk og tysk.  Ved fæstningen og på den runde plads nord for åen, kan man finde foldere på alle 3 sprog.  Folderne uddeles til turistbureauer, sommerhusudlejere, museer o.lign. i området fra Nymindegab til Vedersø Klit i nord.  Folderne uddeles ligeledes i vores nabokommuner.

Hen over sommeren oplever vi fortsat stor interesse for overnatninger og kanosejlads.  Kanoudlejningen er vigtig for vores økonomi, idet vi som bekendt deler indtægten med Hover Sogneforening. 2020 var et rigtigt godt år for udlejning.  Begge foreninger indkasserede ca. 9.000 kr i lejeindtægt for kanoer.

I foråret 2020 konstaterede vi, at åen havde været meget hård ved soklerne på broen.  Vinteren havde været meget regnfuld, hvilket bevirkede, at åen oversvømmede ådalen flere gange.  Disse vandmasser gav anledning til en kraftig strøm under broen.  Soklen på den sydlige side af åen blev helt frilagt, sådan at vandet kommer helt ind til betonsoklen.  I efteråret lavede vi en midlertidig reparation med pæle nedbanket omkring soklen for at bryde vandstrømmen.  Mikkelsens Maskinstation har set på problemet.  Løsningen er at lægge ca. 20 m3 marksten ned omkring soklen.  Dette arbejde vil blive udført midt på sommeren 2021.  Til finansiering af arbejdet har Hover Sparekassefond bevilget 6.250 kr. Det er vi meget taknemmelige for.

Hvert forår afholder vi normalt ”Slip fårene løs” – dag.  De sidste to år har vi desværre måttet aflyse dette arrangement pga. forsamlingsrestriktioner.  Vi håber, at denne tradition vender tilbage i 2022.

Tilsyn med området derude går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne, sådan at vi hver har en måned.  Det er ikke nogen stor og besværlig opgave, idet folk generelt er gode til at rydde op efter sig.  Om foråret har vi en længere arbejdsdag, hvor vi går trampestien efter for selvsåede træer o.lign.  Ligeledes får vi parkeringspladsen skrabt og vejen høvlet med hjælp fra Mikkelsens Maskinstation.  Det er vigtigt for foreningen at vedligeholde og renholde hele området, sådan at det fortsat vil være attraktivt for besøgende – alle er velkomne.

Til slut vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for et solidt og flot stykke arbejde. Der er altid et godt sammenhold, godt humør og stort engagement fra alle sider.

Formandsberetning 2020

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *