I 2019 havde vi ingen arkæologiske undersøgelser ved Lyngsmose, men i efteråret 2020 arbejder museet på at lave flere arkæologiske søgegrøfter til efteråret nordvest for Fæstningen. Vi må så se, hvor mange bebyggelser, der har eksisteret inden fæstningen opstod ca. 150 f.kr.

Ved generalforsamlingen 2019 blev besluttet, at vi ikke er forpligtet på, at lave egentlige arrangementer i Lyngsmose, men byder os til, når andre viser interesse for stedet derude. I denne forbindelse vil jeg nævne Søndagsaktiviteter under Sundhedscenter Vest, hvor aktiviteterne i februar var henlagt til Lyngsmose.  Den 23. februar havde vi således ca. 60 besøgende, som fik en rundvisning samt en vandretur med afslutning ved shelterlejrtpladsen.  Her kunne man lave en pandekage på bålet.

Vi oplever generelt, at vores område er velbesøgt. Vores foldere blev opbrugt allerede midt på sommeren, idet vi desværre måtte vente på trykning af vores opdaterede folder.  De nye foldere er nu også på både engelsk og tysk.  Ved fæstningen og på den runde plads nord for åen, kan man finde foldere på alle 3 sprog.  Folderne uddeles til turistbureauer, sommerhusudlejere, museer o.lign. i området fra Nymindegab til Vedersø Klit i nord.  Folderne uddeles ligeledes i vores nabokommuner.

Hen over sommeren oplever vi fortsat stor interesse for overnatninger og kanosejlads. Kanoudlejningen er vigtig for vores økonomi, idet vi som bekendt deler indtægten med Hover sogneforening, der varetager udlejningen.

I 2019 ansøgte vi om endnu en kano ved Sct.Georgs Fonden. Kanoen fik vi penge til, men vi blev klar over, at vi ikke længere kunne købe Hasle kanoer i Danmark.  Vi måtte derfor købe den i Norge, hvilket gav anledning til, at omkostningerne blev større end forventet.

Den 6. april 2019 kl. 10 blev fårene sluppet løs i indhegningen ved fæstningen. Det er fortsat fåreavler Tommie Van Beek, Hover, der bruger arealet til sine får.  Det blev en rigtig fin dag i Lyngsmose med dejlig vejr og mange deltagere.  Der var ca. 90 besøgende til arrangementet. De mange børn og voksne oplevede at se får med lam boltre sig på arealet efter længere tid på stald.  Vi gentager dette arrangement lørdag den 4. april 2020 kl. 10.

Tilsyn med området derude går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne, sådan at vi hver har en måned. Det er ikke nogen stor og besværlig opgave, idet folk generelt er gode til at rydde op efter sig.  Om foråret har vi en længere arbejdsdag, hvor vi går trampestien efter for selvsåede træer o.lign.  Ligeledes får vi parkeringspladsen skrabt og vejen høvlet med hjælp fra Mikkelsens Maskinstation.  Det er vigtigt for foreningen at vedligeholde og renholde hele området, sådan at det fortsat vil være attraktivt for besøgende – alle er velkomne.

Sidste forår ønskede Palle Eriksen at træde ud af bestyrelsen som repræsentant for Ringkøbing Skjern Museum. Jeg vil gerne benytte lejligheden til takke Palle for en stor og flot indsats for etableringen af Lyngsmosefæstningen. Det har været utrolig vigtigt for foreningens etablering at have Palle med, og derved benytte os af hans store viden om jernalderen.  Vi har også glædet os over hans kontakter til Kulturstyrelsen og Københavns Universitet.  Igennem disse kontakter har vi fået foretaget flere efterfølgende udgravninger for at blive klogere på området i Lyngsmose i jernalderen   Der er sikkert mange ubesvarede spørgsmål endnu, men vi får sikkert endnu mere viden, når Palle påbegynder bogen om Lyngsmose om et års tid.

Museets repræsentant i bestyrelsen er nu Poul Krogh Jørgensen.

Til slut vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for et solidt og flot stykke arbejde. Der er altid et godt sammenhold, godt humør og stort engagement fra alle sider.

Vagn Gravesen

Formand.

Beretning ved ordinært generalforsamling den 17. marts 2020

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *